Cultura Italiana Arezzo
Szkoła

Szkoła

Cultura Italiana Arezzo jest nie tylko szkołą, ale i centrum kultury, aby rozpowszechniać język i kulturę Włoch poprzez organizowanie kursów językowych trwających jeden, dwa, trzy lub więcej tygodni.
Kursy zaczynają się, w każdy poniedziałek rano. Studenci uczą się w grupach dostosowanych do ich poziomu znajomości języka lub lub w nowej grupie stworzonej specjalnie po to, aby zaspokoić każdy rodzaj potrzeby. Wszyscy nasi nauczyciele są wykwalifikowani i doświadczeni w nauczaniu języka włoskiego jako drugiego języka.

Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne co tydzień (około 10 godzin), w tym wizyty w mieście Arezzo i wycieczki do miast w prowincji, takich jak Cortona, Castiglion Fiorentino, Anghiari, Sansepolcro, Poppi, Lucignano i innych pełnych uroku miejsc. Odbywają się również wizyty w lokalnych warsztatach rzemieślniczych, lekcje gotowania, degustacjach wina i wiele innych. Niezależnie od narodowości i wieku, nie będziesz czuć się samotny!
Uczniowie w wieku od 20 do 70 lat pochodzą z całego świata, a szkoła gości średnio 65% Europejczyków, 16% Amerykanów, 14% Azjatów i 5% obywateli innych krajów, w szczególności z Kanady i Australii.

Większość studentów zapisuje się na intensywne kursy składające się z grupy od pięciu do dziesięciu osób, (czasami mniej). Szkoła oferuje także indywidualne lekcje, formułę, która umożliwia uczniom samodzielną pracę z nauczycielem, dzięki czemu mogą wzbogacić się zarówno kulturowo, jak i osobiście. Po kursie wielu studentów decyduje się kontynuować naukę, korzystając z lekcji na Skype: szkoła oferuje byłym studentom specjalne ceny za lekcje na odległość.

Nasze biuro rezerwuje dla studentów klasę z bezpłatnym dostępem do WiFi, stanowisko komputerowe, materiał dydaktytczny i miejsce do pracy w małych grupach.

Cultura Italiana Arezzo znajduje się w samym sercu miasta, w strefie pieszej, pełnej sklepów, barów i restauracji. Rozmiar miasta sprzyja nauce i odkrywaniu kultury włoskiej. Arezzo to jedno z najpiękniejszych miast w Toskanii, obok Sieny, Florencji i Cortony, ekonomiczne i niezatłoczone. Tutaj spotkasz ludzi autentycznie szczęśliwych, że mogą rozmawiać z tobą po włosku.

Czy potrzebujesz miejsca na nocleg? Szkoła może znaleźć apartament lub pokój u rodzinny, w którym będziesz mieć więcej okazji do ćwiczenia języka lub zaproponuje jeden z pensjonatów lub hoteli, z którymi współpracuje.

Cultura Italiana Arezzo jest członkiem Eduitalia (http://www.eduitalia.org/), Stowarzyszenia Szkół i Uniwersytetów pod patronatem Włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które oferują kursy dla zagranicznych studentów w celu promowania kultury włoskiej ,
Jest również członkiem ASILS (http://www.asils.it/), stowarzyszenia szkół języka włoskiego jako drugiego języka, którego celem jest zagwarantowanie powagi i kompetencji zawodowych szkół w nauczaniu i usługach proponowanych uczniom.
Wreszcie szkoła jest uznawana przez gminę i prowincję Arezzo.

METODY DYDAKTYCZNE

Kursy prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli z doświadczeniem w nauczaniu języka włoskiego jako drugiego języka. Każdemu uczniowi poświęca się szczególną uwagę w odniesieniu do jego zainteresowań i potrzeb. Dużą wagę przywiązuje się do umiejętności używania języka (ustnego wyrażania i rozumienia oraz zdolności wyrażania siebie w najbardziej różnorodnych sytuacjach).
Materiały edukacyjne zawierają podręczniki takie jak Progetto Italiano (poziom I, II, III).

Podejście komunikacyjne
Metody nauczania przyjęte przez szkołę są urozmaicone, stale aktualizowane i oparte na komunikatywnym podejściu do nauczania języków. Podejście to koncentruje się na interakcji jako na ostatecznym środku i celu nauki języka oraz na nabywaniu czterech umiejętności językowych: rozumienia mowy ustnej (rozumienia języka mówionego), wypowiedzi ustnej (zdolności komunikacji werbalnej), umiejętności rozumienia tekstu pisanego (umiejętność zrozumienie tekstu pisanego) i produkcji wypowiedzi pisemnej. Wiele działań jest proponowanych w celu symulacji rzeczywistych sytuacji, przede wszystkim poprzez konkretne działania językowe, takie jak reportaże, wywiady i gry fabularne.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR)
Struktura kursu jest zgodna z europejskimi normami określonymi przez ALTE (Stowarzyszenie Testerów Językowych w Europie) i Radę Europy. Dlatego kursy respektują poziom biegłości językowej, która wyróżnia trzy szerokie zakresy wiedzy specjalistycznej i są podzielone na sześć ogólnych poziomów: - poziom podstawowy (A1 - A2 kontaktowy) B - poziom autonomiczny (B1 – poziom średnio zaawansowany , B2 - poziom zaawansowania) i C - poziom mistrzowski (C1 - poziom efektywności, C2 - poziom biegłości). CEFR opisuje to, co uczący się powinien znać, na każdym poziomie, w zakresie czytania, słuchania, wypowiedzi ustnej i pisemnej komunikacji. Szczegółowy opis tych poziomów znajduje się w dokumentach PDF do pobrania, które opisują każdy typ kursu (na stronie KURSY).

Ocena
Szkoła śledzi postępy uczniów i analizuje proces uczenia się podczas cotygodniowych spotkań kadry. Strategie nauczania są oceniane i omawiane zgodnie z doświadczeniem klasy i różnych grup.

                                       

Arezzo is a lovely city and I have thoroughly enjoyed my three weeks more. Continuing my italian studies at Cultura Italiana Arezzo has been very worthwhile and really enjoyable.

Gail - 74 anni    (  Australia)